Registerkort Nr W05

1644 Minnessten över Daniel Buskovius vid Särna gamla kyrka

Län                                              Dalarna

Kommun (motsv)             Älvdalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bredvid tornet på Särna gamla  kyrka
GPS-angivelse:                     N61°41’41.28″ E13° 8’29.67″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Buskovius studerade i Västerås och prästvigdes 1630. Därefter insattes han som kaplan i Älvdalen, Västerås stift, där han under Torstensonskriget ledde intagandet av byarna Särna och Idre 1644, som sedan dess tillhört Sverige.
Landshövding Peter Kruse i Falun, hade av regeringen uppdragits förmå dalkarlarna att anfalla Norge, och allmogen som samlades i Mora, befanns villig att göra så, men gillade ingen av anförare landshövdingen föreslog. Efterhand frågade han den samlade folkmassan, vem de önskade, då de med en mun ropade: »Få vi vårom Daniel!», därmed menandes Buskovius. Denne, som för sitt prästerliga stånds skull ogärna mottog uppdraget, övertalades av landshövdingen och prosten, mäster Olof, och erhöll en fullmakt att åt folket i Särna erbjuda gudstjänst, lag och rätt. Om detta ej var möjligt, skulle våld brukas. I spetsen för två hundra morakarlar och älvdalingar, samt med en gammal soldat och klockaren, som i egenskap av adjutanter bar handbok och sockenbudstyg, begav han sig i väg. Efter fyra dagars vandring nåddes Särna. Företaget lyckades över förväntan, då Särna gav sig utan blodutgjutelse, och redan följande söndag kunde Buskovius predika i deras kapell, utdela nattvarden och döpa flera barn, varav några var så stora, att de under dopet tog tag i handboken och rev sönder bladen. När uppdraget utförts, återvände han och medförde ombud från varje byalag, som på särnabornas vägnar inför landshövdingen svor Sveriges krona tro- och huldhetsed. För sin insats belönades han med en årlig belöning på tolv tunnor spannmål.

 Ägare
Namn:                                        Idre-Särna församling
Adress:                                      Byvägen 29, 790 91 Idre
Tfnnr:                                         0253-59 61 50
Mail-adress                              idre-sarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av Älvdalsgranit rest (uppsatt) år 1919. Stenen är omgiven av en kätting fäst vid fyra stenstolpar
Text: ÅT MINNET AF CAPELLANEN DANIEL BUSKOWSKI SOM BRAGTE SÄRNA, HEDEN OCH IDRE IN UNDER SVERIGES CRONO SOM SKEDDE UTI MARTII MÅNAD ÅR 1644 IFRÅN HVILKEN TID DE JÄMT OCH STADIGT SVERIGE TILLHÖRT HAFVA
STENEN RESTES ÅR 1919
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten