Registerkort Nr W04

1644 Minnessten över Daniel Buskovius bondetåg mot Särna i Bunkris

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)             Älvdalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Längs väg 66 mellan Älvdalen och  Särna, 6 km söder om Bunkris på väster sida

GPS-angivelse:                   N61°22’59.34″ E13°30’51.29″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Buskovius studerade i Västerås och prästvigdes 1630. Därefter insattes han som kaplan i Älvdalen, Västerås stift, där han under Torstensonskriget ledde intagandet av byarna Särna och Idre 1644, som sedan dess tillhört Sverige.
Landshövding Peter Kruse i Falun, hade av regeringen uppdragits förmå dalkarlarna att anfalla Norge, och allmogen som samlades i Mora, befanns villig att göra så, men gillade ingen av anförare landshövdingen föreslog. Efterhand frågade han den samlade folkmassan, vem de önskade, då de med en mun ropade: »Få vi vårom Daniel!», därmed menandes Buskovius. Denne, som för sitt prästerliga stånds skull ogärna mottog uppdraget, övertalades av landshövdingen och prosten, mäster Olof, och erhöll en fullmakt att åt folket i Särna erbjuda gudstjänst, lag och rätt. Om detta ej var möjligt, skulle våld brukas. I spetsen för två hundra morakarlar och älvdalingar, samt med en gammal soldat och klockaren, som i egenskap av adjutanter bar handbok och sockenbudstyg, begav han sig i väg. Han höll på denna plats ett tal till sitt manskap före den slutliga framryckningen mot Särna (se W04).

 Ägare
Namn:                                        Älvdalens kommun
Adress:                                      Box 100, 796 22 Älvdalen
Tfnnr:                                         0251-313 00
Mail-adress                              kommun@alvdalen.se

Vårdare
Namn:                                           Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av Älvdalengranit rest (uppsatt) år 1925
Text: HÄR TALADE ENLIGT SÄGNEN ÄLVDALSKAPLANEN DANIEL BUSKOVIUS TILL SITT MANSKAP VID TÅGET MOT SÄRNA SOM INTOGS 1 MARS 1644. TILL MINNE RESTES STENEN 1925.
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten