Registerkort Nr W03

1634 Minnessten över 6 soldater drunknade under trettioåriga kriget NV Malungsfors

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)             Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Väster väg 66, 4 km NV Malungsfors
GPS-angivelse:                  N60°45’45.44″ E13°30’4.52″

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Året är 1634 när sex stycken ”Limkarlar” (alltså män från Lima-trakten), tillika utkommenderade soldater, ska bege sig till vad som senare skulle bli känt som Trettioåriga kriget. Detta krig höll på mellan 1618-1648 och var en serie militära konflikter som utspelades i Centraleuropa, huvudsakligen i det som idag är Tyskland. Det är i början på maj 1634 när soldaterna beger sig av från Lima för att ansluta en truppstyrka i Malung. De ska åka båt nerför älven men vårfloden är stark och ström och deras resa kommer bli kort. Snart välter båten i den strida strömmen och de sex männen, både dåligt simkunniga och kanske även berusade, drunknar i det kalla vattnet. Deras kroppar ska senare hittas strax nedanför där stenen idag står. Soldaterna var från Hammarsbyn, Torgås och Husom.

 Ägare
Namn:                                        Malungs-Sälens kommun
Adress:                                      Box 14, 782 21 Malung
Tfnnr:                                         0280-181 00
Mail-adress                              kommun@malung-salen.se

Vårdare
Namn:                                           Ägaren

Övrigt
Minnesstenen är nyligen restaurerad och nu i gott skick. Den restes 1934 i samband med att det då var 300 år sedan männen drunknade. För bara något år sedan var den dock både väldigt sliten, svårläst och låg även omkullvält i skogen. Nu har den lyckligtvis räddats från dess öde och har slipats om och fått ett takskydd
Text: ANNO 1634 1/5 6 ST DRUNKNADE I FORSEN LIMA-MALUNG PÅ WÄG TILL 30-ÅRIGA KRIGET GLS. PBS. OES. EHS UNDER HAMMAREN. GTS I TORGÅS, OMS PÅ HOLEN.
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SVMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten