Registerkort Nr W02

1521 Minnessten över Peder Svensson  Hedemora

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)                Hedemora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    100 m NNV korsningen Åsgatan – Gussarvsgatan
GPS-angivelse:                        N60°16’46.79″ E15°58’57.75″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Peder Svensson, ofta med tillnamnet ”i Vibberboda” var en svensk hövitsman och uppges ha varit en av de första att stödja Gustaf Vasa under Befrielsekriget mot danskarna. Han segrade över en dansk styrka vid Brunnbäcks färja i början av april 1521 och var under hela sitt liv trogen den svenske kungen. Jfr W01

Ägare
Namn:                                        Hedemora kommun?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Vibberboda heter idag Vibberbo och ligger alldeles nära Olshyttan i Garpenbergs socken.
Minnessten av granit rest 1922
Text under ett spänt armborst (övre): ÅT MINNET AV BERGSMANNEN PEDER SVENSSON I VIBBERBODA HÖVITSMAN ÖVER DALKARLARNA I SLAGET VID BRUNNBÄCK 1521
(undre): HANS ÄTTLINGAR I HEDEMORA RESTE STENEN 1922
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten