Registerkort Nr W01

Minnessten över slaget vid Brunnbäcks färja

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Avesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Södra stranden av Dalälven ca 3 km SV väg 70
GPS-angivelse:                       N60° 7’51.58″ E16°15’35.22″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Slaget utkämpades i början av april 1521mellan Gustav Vasas upprorstrupper och Kristians II av Danmark lojala, främst danska förband. Den danska styrkan under befäl av Henrik Slagheck och Henrik von Mehlen kom från Västerås i söder och slog läger då de nådde Brunnbäck och det vad och färjeläge som på den tiden låg här. Ungefär samtidigt anlände från norr, hövitsmännen Peder Svensson och Olof Bonde med sina trupper till den norra älvstranden. Dalkarlarna började från stranden beskjuta danskarna med sina pilbågar och tvingade snart motståndarna att retirera. Peder Svensson hade utom synhåll för fienden då redan låtit en del av sina trupper gå över älven och när danskarna drog sig bort från sitt läger gick han till anfall. Samtidigt tog sig återstoden av dalkarlarna över älven och deltog i anfallet. Danskarna stod inledningsvis emot, men attacken var både överraskande och kraftsamlad och de tvingades snart retirera flyende söderut eller genom att kasta sig i älven. De svenska trupperna segrade stort.
För att beskriva slutet av striden med orden i Dalvisan:
”Så körde de jutar i Brunnebäck älv så vattnet dem porlade om.
De sörjde däröver, att Kristian själv ej där tillika omkom”

Ägare
Namn:                                       Avesta kommun
Adress:                                      774 81 Avesta
Tfnnr:                                        0226-64 50 00
Mail-adress                            servicecenter@avesta.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1896. Stenen är inhägnad av fyrkantshuggna granitfundament förenade av en kedja
Text under Dalarnas vapenbild:  FÖR SVERIGES FRIHET FÖR HEM OCH FOSTERBYGD KÄMPADE OCH SEGRADE DALAMÄNNEN HÄR 1521.
MINNESGODE LANDSMÄN RESTE STENEN 1896
Text på ingångsstenarna: PEDER SVENSSON respektive OLOF BONDE
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten