Registerkort Nr U81

J35F Draken på Hässlö, Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I korsningen Pilotgatan – Hässlögatan, strax väster om flygplatsen
GPS-angivelse:                       N59°35’06.6″  E16°37’22.2″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Första flygkåren organiserades först den 1 juli 1929. Flygkåren fick 1936 namnet Västmanlands flygflottilj (F 1). 1953 inträdde flottiljen i jetåldern och 1966 tillfördes J 35F Draken. J 35 var aktiv vid F 1 fram till nedläggningen.
Riksdagen beslutade den 26 april 1979 i enlighet med propositionen att Västmanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1983.

Ägare
Namn:                                       F 1 kamratförening
Adress:                                      Hässlögatan 4, 721 31 Västerås
Tfnnr:
Mail-adress                              f1kamrat@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):       Minnespelare med flygplan var i gott skick.

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av J 35-F uppsatt år 1997 på initiativ av F 1 Kamratförening
Informationsskylt: ”Flygplanet är skänkt av Flygvapnet till F 1 Kamratförening och har tack vare medverkan från företag och institutioner nedan kunnat placeras som ett monument över en viktig epok i flygets och Hässlö historia.
Kungl Västmanlands Regementes och Flygflottiljs Kamratförening, Västerås Flygande Museum, Flygteknikcentrum – Hässlögymnasiet, Skanska Stålteknik Mekan AB Västerås, Västerås Flyg­fastigheter AB, Vägab Västerås Gatukontors AB, Västerås Flygplats AB, Krantjänst i Mälardalen AB Eskilstuna, MPA Måleriprodukter AB, Dickursby Färg AB Stockholm, Steel Haka OY Uleåborg Finland, Hallstahammars Bult AB, Witte Byggteknik Göteborg, Västerås Gravyr & Skylt AB.”

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten