Registerkort Nr U16

Minnessten över finlandsfrivillige Harry Morsing på Björksta kyrkogård

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås, Kungsåra församling

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Björksta kyrkogård söder Orresta
GPS-angivelse:                      N59°39’5” E16°49’45”

Inventerad
Namn:                                        Stefan Folke
Datum:                                      2022-08-01

Historia
Svenska frivilligkompaniet eller Svirkompaniet, var under finska fortsättningskriget (19421944) ett svenskt frivilligförband som till en början kämpade vid Svirfronten och sedermera deltog i våldsamma slaget vid Tali-Ihantala på Karelska näset 1944. Svenska frivilligkompaniets mannar hade högt anseende hos sina finländska vapenbröder, och fick idel lovord för sina insatser. Förbandet upplöstes på hösten 1944.
Svenska frivilligkompaniet bestod främst av manskap som hade valt att stanna kvar i Finland för fortsatt krigstjänst, sedan Svenska frivilligbataljonen hade upplösts på Hangöfronten. En del av kompaniets manskap var emellertid helt nyanlända frivilliga från Sverige. Kompaniet var underställt det svenskspråkiga finländska (finlandssvenska) infanteriregementet IR 13. Under sin existens tjänstgjorde totalt 404 man i kompaniet, dock inte samtidigt. I kompaniets tjänst stupade 41 man och 84 man sårades.
Korpral Harry Morsing föddes den 12 oktober 1910 i Karbenning, Västmanlands län, och var bosatt i By kyrkby, Dalarna, där han var skogsarbetare. Morsing genomförde värnplikten vid Hälsinge regemente (I 14) där han utbildades särskilt på kulsprutor. Han anmälde sig till Svenska frivilligbataljonen den 9 augusti 1941 och reste till Finland redan den 9 september. 1942 anmälde han sig för vidare tjänstgöring i det nyuppsatta Svenska frivilligkompaniet, som ansvarade för en del av Svirfronten vid Jandeba. Morsing stupade i krigets slutskede den 1 augusti 1944 vid Suokas på Karelska näset.

Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan, Västerås
Adress:                                      Box 5, 72103 Västerås
Tfnnr:                                        +46 21 814600
Mail-adress                              vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kungsåra församling
Adress:                                       Björksta prästgård 4, 725 96 VÄSTERÅS
Telefon:                                      021-81 46 00
Mail-adress:                              https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/bjorksta-kyrka

Övrigt
Minnesstenen restes sommaren 1954 av Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga. Finlands militärattaché major Olavi Larkas var bland dem som nedlade en krans.
Text: FÖR NORDENS FRIHET OCH SVERIGES ÄRA STUPADE KORPRALEN HARRY MORSING DEN 1 AUG 1944 34-ÅRIG PÅ KARELSKA NÄSET
FÖRBUNDET SVENSKA FINLANDSFRIVILLIGA RESTE VÅRDEN
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten