Registerkort Nr U11

Minnessten över Arméns rid- och körskola på stallområdet, Strömsholm

Län                                               Västmanland

Kommun (motsv)                  Hallstahammar

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Omedelbart söder om Gula ridhuset
GPS-angivelse:                       N59°31’19” E16°15’14”

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      2018-04-02

Historia
En stallstat anlades här 1621 för att förse den svenska armén med hästar. Arméns rid- och körskola bildades som Ridskolan i juli 1868 på Strömsholm i Västmanland. År 1871 avvecklades stuteriet och verksamheten övergick till hingstdepå för ett 80-tal hingstar. År 1956 flyttades en del hingstar till Flyinge kungsgård i Flyinge och hingstdepån lades ner. År 1885 fick Strömsholm också en remontdepå för att förse armén med inridna och inkörda hästar. Den verksamheten började avvecklas 1925, men återkom åren 1941–1955.
Vid 1955 års riksdag föreslog regeringen för riksdagen att ridskolan vid Strömsholm och Utnäslöts remontdepå skulle avvecklas. Bakgrunden till förslaget var arméchefen föreslagit att remont- och körutbildningen från budgetåret 1957/1958 skulle förläggas till Norrlands dragonregemente.
Vid 1957 års riksdag hävdes beslutet om att avveckla ridskolan, det efter att civila intressen väckt frågan om att behålla ridskolan vid Strömsholm. Regeringen ansåg dock att ridskolan av ekonomiska skäl borde förläggas till Umeå garnison. Bakom förslaget att behålla ridskolan i Strömsholm låg företrädare ur armén, skogsbruketlantbruket, ridfrämjandet och polisväsendet. Regeringsförslaget till riksdagen utformades därmed till att behålla verksamheten i Strömsholm, men att omorganisera den till Arméns rid- och körskola. Arméns rid- och körskola skulle utöver den militära verksamheten även anordna civila kurser. Därmed antog skolan från den 1 juli 1957 namnet Arméns rid- och körskola.
Vid 1968 års riksdag föreslog regeringen för riksdagen att Arméns rid- och körskola skulle avvecklas och upplösas den 1 juli 1970. Bakgrunden till förslaget var att arméns krigsförband successivt tillfördes i en större grad bandvagnar som transportmedel. vilket samtidigt medförde ett mindre behov av hästar samt utbildning av personal i beriden tjänst och anspannstjänst. Avvecklingen av skolan gjordes i olika etapper, där utbildningen upphörde den 1 juli 1968 och skolan utgick ur arméns fredsorganisation den 1 juli 1970.

 Ägare
Namn:                                        Svenska Ridsportförbundet
Adress:                                       Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm
Tfnnr:                                         0220-456 00
Mail-adress                              kansliet@ridsport.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit med infälld medaljong av koppar uppsatt 1971. Stenen är omgiven av fyra granitsocklar förenade av en järnkedja.
Text: ARMÉNS RID OCH KÖRSKOLA 1868 – 1970
FORNA STRÖMSHOLMARE                                                                                                                                                                                                                                        På baksidan: ARMÉHÄSTEN UTHÅLLIG, TÅLIG KAMRAT I FÄLT OCH PÅ TÄVLINGSBANAN
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten