Registerkort Nr U03

Minnessten över två sekundchefer vid Livregementets grenadjärkår på Djäkneberget i Västerås  

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Stenen står i Djäknebergets park i Västerås, i parkens NV hörn, i närheten av Djäknebergsgatan och en gångvägskorsning.
GPS-angivelse                        N59°36’47.1″ E16°31’48.9″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2018-08-16

Historia
1791 hade ryttarna i Södermanland och Västmanland tillhöriga Livregementet till häst (med anor från 1500-talets ryttarfanor) suttit av och bildat Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon, från 1815 benämnt Livregementets grenadjärkår. Förbandet vapenövades på Utnäslöt i närheten av  Strömsholm.
1893 sammanslogs Livregementets grenadjärkår och Närkes regemente till Livregementet till fot, från 1904 benämnt Livregementets grenadjärer (I 3). Man vapenövade på Sannahed till 1912, då regementet kasernerades i nordöstra delen av Örebro. 1989 års riksdagsbeslut innebar en reducering av regementet från och med 1992, grundutbildningen av värnpliktiga upphörde successivt och den 1 juli 2000 indrogs regementet.
Djäkneberget är ett parkområde strax väster om Västerås innerstad varifrån en god utsikt över staden finns. Namnet Djäkneberget kommer av ordet djäkne, d.v.s. en lärjunge på stadens gymnasium. Djäknarna hade sina gymnastik- och vapenövningar på berget och Västerås frivilliga skarpskytteförening hade från cirka 1862 sin övningsplats på Djäkneberget.
Över hela parkområdet finns över 500 inskriptioner inhuggna i stenar och i berghällar. Ofta är det bara ett namn men ibland även citat eller visdomsord. Upphovsmannen bakom de allra flesta inskriptionerna är lektorn och f.d. kaptenen Sam Lidman som under åren 1862–1895 förvandlade Djäkneberget från en kal bergknalle till en park att vistas i.
Om de två namnen på stenen:
Christoffer Ulrik Freijtag (Freytag), född 1754-12-27. Volontär vid Dalregementet 1765. Furir vid Dalregementet 1767. Sergeant 1773. Stabsfänrik 1774-03-02. Fänrik 1779-07-22. Stabslöjtnant 1780-04-12. Kapten vid Savolaks fotjägare 1789-09-09. Major vid Livregementsbrigadens lätta infanteri 1791-03-24. Överstelöjtnant vid Liv­regementsbrigadens lätta infanteri 1792-05-15. Överste i armén och sekundchef för Livregementsbrigadens grenadjärkår 1795-11-02. Avsked 1808-02-07. Död 1827-04-26 i Västerås.
Carl Gustaf Ehrenheim, född 1830-12-20 på Munga, (ca 2 mil norr Västerås), Kadett vid Karlberg 1846-05-04. Avgången 1850-09-23. Åter antagen till kadett 1851-10-25. Utexaminerad 1854-05-13. Underlöjt­nant vid Livregementets grenadjärkår 1854-05-19. Löjtnant 1858-12-07. Kapten 1867-07-05. Major 1880-05-21. Överstelöjtnant och sekundchef vid Livregementets grenadjärkår 1884-12-05. Överste i armén 1891-12-11. Av­sked 1893-12-15. Död 1918-07-24 i Stockholm.

Ägare
Namn:                                        Västerås stad
Adress:                                       Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                         021-39 00 00
Mail-adress                              kontaktcenter@vasteras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Det finns ett visst behov av rengöring av stenen.

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit, tresidig, avsmalnande mot toppen och varje sida försedd med text.
Text: KONGL. LIFREGEMENTETS GRENADIER CORPS
Text sid 2: 1798 ÖFVERSTE FREYTAG
Text sid 3: 1893 ÖFVERSTE EHRENHEIM
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten