Registerkort Nr T08

1951 Minneskors över flyghaveri i Östra Sund, Nora

Län                                            Örebro

 Kommun (motsv)              Nora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Drygt 3 km SO Nora stad, nära Nora Golfklubbs utslagsplats (tee) för hål nr 15. Korset står 5 m S om vägen Östra Sund – Fingerboda (vid väg 50)
GPS-angivelse:                    59°29’38.79″N 15° 4’37.97″E

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-17

Historia
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Ägare
Namn: Okänt idag, korset står nog på kyrkans mark (Västerås stift) enl. golfklubben. Förfrågan om märkets tillkomst, ägare m.m. är sänd till SFF, Regionavd. Örebro, Lars Tolkstam.
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                          Nora Golfklubb
Adress:                                         Östra Sund 110, 713 91 NORA
Telefon:                                        0587 12000
Mail-adress:                               info@noragolfklubb.com

Övrigt
Minneskors av svartmålat järn.
Text på minnesföremålet: Ingen text
Informationsskylt. Text: Minnesmärke i form av Svart Järnkors i skogsbrynet på andra sidan av Fingerboda­vägen vid gul tee hål 15. Korset markerar ett flygplanshaveri med en A 21A-3, den s.k. Tvestjärten, ur F6 Karlsborg, varvid föraren, Rune E Norström omkom.
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten