Registerkort Nr T08

Minneskors över flyghaveri i Östra Sund, Nora

Län                                            Örebro

 Kommun (motsv)              Nora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Drygt 3 km SO Nora stad, nära Nora Golfklubbs utslagsplats (tee) för hål nr 15. Korset står 5 m S om vägen Östra Sund – Fingerboda (vid väg 50)
GPS-angivelse:                    59°29’38.79″N 15° 4’37.97″E

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-17

Historia
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Ägare
Namn: Okänt idag, korset står nog på kyrkans mark (Västerås stift) enl. golfklubben. Förfrågan om märkets tillkomst, ägare m.m. är sänd till SFF, Regionavd. Örebro, Lars Tolkstam.
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år: Det bör rensas upp runt korset som också bör tvättas, ev. även må­las. En skylt bör också finnas vid själva korset, eftersom det är svårt och olämpligt att ta sig från Fingerbodavägen över ett djupt dike till den befintliga skylten vid utslagsplatsen. Renovering (vid behov):       –

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                          Nora Golfklubb
Adress:                                         Östra Sund 110, 713 91 NORA
Telefon:                                        0587 12000
Mail-adress:                               info@noragolfklubb.com

Övrigt
Minneskors av svartmålat järn.
Text på minnesföremålet: Ingen text
Informationsskylt. Text: Minnesmärke i form av Svart Järnkors i skogsbrynet på andra sidan av Fingerboda­vägen vid gul tee hål 15. Korset markerar ett flygplanshaveri med en A 21A-3, den s.k. Tvestjärten, ur F6 Karlsborg, varvid föraren, Rune E Norström omkom.
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten