Registerkort Nr S92

Minnessten över Carl XIV Johan från 1814 vid Eda skans

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    V infarten från gamlalandsvägen till huvudskansen
GPS-angivelse:                       N59*49,120´ E012*19,214´

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-09-30

Historia
Minnessten över unionen mellan Sverige och Norge 1814 efter freden i Kiel och konventionen i Moss den 14 augusti 1814

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                       St Paulsgatan 6, Stockholm
Tfnnr:                                          010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under en kunglig krona: SVERIGES OCH NORGES KONUNG CARL XIV JOHAN GRUNDLÄGGARE AF WÅR NYA DYNASTI HELGAS DETTA
UPPREST AF ETT FRITT OCH TACKSAMT FOLK TILL MINNE AF FÖRENINGS ÅRET 1814
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten