Registerkort Nr S52

1835 Gravsten över öv G Adlersparres på Gustavsviks herrgård

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Gustavsviks gamla kyrkogård, 5,2 km NNV Kristinehamns kyrka
GPS-angivelse:                     59°20’53.94″N 14° 3’41.82″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-09-20

Historia
Gravplats för Överste Georg Adlersparre som den 9 mars 1809 med inledningsvis 1850 man ur Västra Armén påbörjade marschen från Karlstad mot Stockholm för att avsätta Kung Gustav IV Adolf. Vid framkomsten till Stockholm den 23 mars var truppstyrkan 3.400 man, men då hade generalen Adlercreutz med sina sammansvurna, redan fängslat och avsatt kungen.
Adlersparre blir den 9 juni stadsråd och befordras till överste och generaladjutant. Tar mycket aktiv roll i framtagningen av den nya regeringsformen (1809), men efter interna schismer inom den nya regeringen, så avgår han för att i stället bli landshövding i Mariestad. Efter sin pensionering tar han som lantjunkare över och driver sin hustrus föräldragård, herrgården Gustavsvik.
Georg Adlersparre dör på Gustavsvik 1835 och gravsätts i det Linderothska gravkapellet i Kristinehamns kyrka. 1871 flyttas makarnas kistor till den nya kyrkogården vid Gustavsviks Herrgård som hans son Rudolf Adlersparre lät bygga.
De två nedre raderna på gravstenen lär vara de sista orden som Adlersparre yttrar.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns församling.
Adress:                                      Kyrkogårdsförvaltningen, Box 106, 681 23 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                        0550-87 930
Mail-adress                              kyrkogardsexp.kristinehamn@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit. Kristinehamns församling. Kyrkogårdsnämnden har beslutat att förvalta kyrkogården som en naturpark.
Text: GEORG ADLERSPARRES HANS MAKAS OCH BARNS GRAF
O, MINA ÄLSKADE, O, MITT FÄDERNESLAND
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten