Registerkort Nr S51

1814 Soldatgrav över övlt v Eckstedt på Eda gamla kyrkogård

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Eda gamla kyrkogård, 800 m söder Eda kyrka. 2 kv 2, grav 188.
GPS-angivelse:                      59°49’58.56″N 12°18’50.40″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-07

Historia
Elias von Eckstedt var kompanichef 1807 i Pommern/ Stralsund. Efter hemkomsten blev han befordrad till major och chef över Värmlands Fältjägarbataljon. När jägarna därefter deltog i kriget mot Danmark/Norge var von Eckstedt chef över den sammanslagna jägarbataljonen ur Nerike – Värmlands Regemente. Han deltog även i Adlersparres marsch till Stockholm 1809 för att avsätta Gustaf IV Adolf. När fältjägarna 1810 uppgraderades till Fältjägarregemente, blev von Eckstedt chef över andra fältjägarbataljonen för att 1813 bli chef över första fältjägarbataljonen inför överskeppningen till Tyskland och kriget mot Napoleon. Någon gång under denna tid blev han även befordrad till överstelöjtnant.
1813-04-24 utnämndes han till landshövding över Värmland, vilket sannolikt innebar att han aldrig följde med fältjägarbataljonen till Tyskland.
Den 2 augusti 1814 genomförde generalmajoren Gahn ett misslyckat anfall mot den norska skansen vid Lier (4 km S Kongsvinger) och blev innesluten (5 augusti) under sitt återtåg mot Eda-området vid Skotterud (Matrands prästgård). Landshövding Elias von Eckstedt deltog i fälttåget, dels för att säkerställa att soldaterna fick tillräckligt med mat, vilket inte skett vid det tidigare fälttåget samt för att ta emot den norska allmänhetens trohetsed till den nye svenske kungen Karl XIII.
Den svenska inringade styrkan, inklusive landshövdingen, bröt sig ut ur inringningen genom ett bajonettanfall med 22% förluster. Landshövdingen stupade och begravdes senare på Eda kyrkogård.

 Ägare
Namn:                                        Eda – Köla pastorat
Adress:                                       Köla församlingshem, 670 40 Åmotfors
Tfnnr:                                         0571-320 03
Mail-adress                              eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Liggande gravvård uppsatt år 1814. Vården är klassad som kulturgrav
Text: TILL MINNE AV LANDSHÖVDINGEN ELIAS VON ECKSTEDT * 1766 14/11  † 1814 5/8
I TRÄFFNINGEN VID SKOTTERUD BEGRAVD PÅ EDA KYRKOGÅRD
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten