Registerkort Nr S44

Minneskanon över Bergslagens artilleriregemente

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Framför kanslihuset vid infarten till f d A 9 regementsområde i Kristinehamn
GPS-angivelse:                     59°18’18.72″N 14° 4’17.76″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-09-27

Historia
En 24-pundig pjäs av 1694 års modell som tidigare kan ha funnits i trakten av Eda Skans under Karl XII krig 1718. Pjäsen är en belägringspjäs och är tillverkad vid Åkers Styckebruk. Kanonen har tidigare varit uppsatt vid minnesmärket S 01 och S 02.

 Ägare
Namn:                                        Företaget Merx Takner och Roos AB
Tfnnr:                                         0550-130 60
Mail-adress                             info@merxfastigheter.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Infoskylten är vattenskadad

Vårdare
Namn:                                        Kristinehamns artilleriförening har rapporteringsansvar mot
A 9 i Boden för att anmäla underhållsbehov av kanonen
Adress:                                       c/o Bo Arvidsson, Bjurtjärnsgatan 7, 681 33 Kristinehamn
Telefon:                                     0550-141 71
Mail-adress:                             bo.i.arvidsson@telia.com

Övrigt
Kanonen sannolikt uppsatt 1935 vid minnesmärken S 01 och S 02. Oklart när flyttningen skedde till nuvarande plats.
Text: TILL MINNE AV DET SVENSKA ARTILLERIET I KRISTINEHAMN 1943 – 2006
Informationsskylt: Ja som beskriver bakgrunden hur kanonen kom till Kristinehamn

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten