Registerkort Nr S43

Minnessten över flyghaveri på Tvärberget

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Dalby kyrka, NO 12 km. Östra toppen av Tvärberget
GPS-angivelse:                        N60* 44’ 38,90’’  E13* 6’ 0,00’’

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad

Historia
Under en träningsflygning, 15 september 1944 med en B 3 Junkers ur flygvapnet, försämrades vädret hastigt och man tvingades ned på lägre höjd för att söka landningsplats. Flygplanet flög då in i trädtopparna på Tvärbergets östra del och störtade. Av flygplanets fem besättningsmän omkom tre

 Ägare
Namn:                                        Stora Enso Skog och Mark AB (Södra Persby 1:75)
Adress:                                       Åsgatan 22, 791 80 Falun
Tfnnr:                                          010-467 78 48
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1944
Text: DEN 15/9 1944 OMKOMMO HÄR FLYGLÖJTNANT JÖRGEN LAURITZEN, FÄNRIK OVE SJÖSTRÖM, ASPIRANT KARL-GÖRAN ANDERSSON

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten