Registerkort Nr S43

1994 Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn             

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  F d A 9 regementsområde Kristinehamn, Omedelbart norr Brigadhuset
GPS-angivelse:                    59°18’8.22″N 14° 4’11.46″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-11-19

Historia
Minnesmärket restes ursprungligen natten mellan 1994-06-30 och 07-01 på kasernområdet för Värmlands Regemente i Karlstad av regementets subalternofficerare då regementet skulle flyttas till Kristinehamn 07-01.  Stenen flyttades senare med regementet till Kristinehamn.
Stenen minner om Värmlands Regementes tid i Karlstad 1913 – 1994.
Varje liten sten representerar en av subalternerna. Även dessa stenar kommer från Karlstad.

 Ägare
Namn:                                        Markägare företaget Merx Takner och Roos AB.
Adress:                                      Garnisonsvägen  3, 681 54 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                         0550-130 60
Mail-adress                              info@merxfastigheter.se

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                      Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                     010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesmärke av tre större och ett flertal mindre stenar sam ett bandvagnsband
Stenen manar envar till fortsatt plikttrogenhet, hårt arbete, gemenskap, glädje och bevarande av regementets traditioner.
Text:  Ingen
Informationsskylt: Ja

Lars Ramström
Chef SvMM

inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten