Registerkort Nr S41

Minnessten över överste B Uggla Mariebergsskogen, Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I SV delen av Mariebergsskogen i  Karlstad
GPS-angivelse:                     59°21’54.60″N 13°28’52.26″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Överste 1 Bertil Uggla tjänstgörande vid milostab V, ”brann” för att öka den fysiska spänsten bland Sveriges befolkning. Instiftade bl a Uggla-stafetten vid Värmlands Regemente omfattande: handgranatkastning, löpning, cykling, hinderlöpning, och simning över Klarälven (har varierat över åren). Inledningsvis genomfördes stafetten i Mariebergsskogen.
1945 då Bertil Uggla övervakar stafettens genomförande, dog han hastigt på platsen där stenen i dag finns

 Ägare:                                      .
Namn:                                        Karlstads kommun/Mariebergsskogen
Adress:                                      Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                        054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1946
Text under en medaljong av B Ugglas huvud i högerprofil: ÖVER BERTIL UGGLA 1890-1945 SATTES 1946 DETTA MINNE AV VÄRMLANDS GYMNASTER OCH IDROTTSFOLK
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten