Registerkort Nr S40

Minnesmärke över Ing 2 förläggningsplats 1940-46 i Färjestad, Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Färjestad. 100 m SO korsningen Blönduosgatan – Rudgårdsvägen
GPS-angivelse:                      N 59°24.100 E 013°31.052

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-19

Historia
Minnesplatta efter att Ing 2 K detachement i Karlstad under beredskapsåren lades ned. Två veckor efter att skylten sattes upp, stals den. Motsvarande text ristades därför direkt in i berget

 Ägare
Namn:                                        Karlstads kommun
Adress:                                       Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                          054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av koppar uppsatt i en bergbrant (1 m hög)
De gamla skruvhålen från skylten finns kvar vid sidan om texten.
Text:  ING 2 K  LÄGER 1940 – 46
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten