Registerkort Nr S40

1945 Minnessten över flyghaveri på Tvärberget

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Dalby kyrka, NO 12 km. Östra toppen av Tvärberget
GPS-angivelse:                      60°44’38.90″N 13° 5’60.00″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad

Historia
Den 15 september 1944 störtade ett av svenska flygvapnets B3-bombplan, en Junkers 86K, vid Tvärberget nära gränsen mellan Värmland och Dalarna. Planet var på en träningsflygning för långnavigering när vädret hastigt försämrades och molnhöjden blev väldigt lågt. Piloterna var därav tvungna att flyga väldigt lågt och hoppades att på så vis kunna ta sig till nästa flygplats. Men till sist kolliderade planet med träden på den östra av Tvärbergets topparna, vingarna slets bort och planet började brinna.

Tre av besättningsmännen, däribland en dansk pilot, dog men två man överlevde olyckan. De två överlevande, mekanikern furir Hans E. Jansson och signalisten Berndt Carlsson, räddade sig till en skogshuggarkoja nedanför berget (intill parkeringen) och hittades redan nästa morgon av en sökpatrull. Trots deras skador fick de ledas till fots ner till närmaste skogsbilväg för att föras vidare till Dalby i Klarälvdalen där de kunde få läkarvård.
En sorglig detalj är att den överlevande signalisten Carlsson bara ett halvt år senare dog under en annan flygolycka utanför Västerås.

 Ägare
Namn:                                        Stora Enso Skog och Mark AB (Södra Persby 1:75)
Adress:                                       Åsgatan 22, 791 80 Falun
Tfnnr:                                          010-467 78 48
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1944
Text: DEN 15/9 1944 OMKOMMO HÄR FLYGLÖJTNANT JÖRGEN LAURITZEN, FÄNRIK OVE SJÖSTRÖM, ASPIRANT KARL-GÖRAN ANDERSSON

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten