Registerkort Nr S39

1945 Minnestavla över Bergslagens artilleriregemente i vapenhuset, Eda kyrka

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Eda kyrka, på väggen i vapenhuset
GPS-angivelse:                       59°50’24.72″N 12°18’55.80″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-07

Historia
Under beredskapsåren fanns många olika artilleriförband grupperade i Eda-ställningen (gränsnära försvarslinjen) som skulle skydda Sverige mot ett tyskt anfall i Eda-området.

 Ägare
Namn:                                        Eda församling, Eda-Köla pastorat
Adress:                                       Köla församlingshem, 670 40 Åmotsfors
Tfnnr:                                          0571-320 03
Mail-adress                               kola.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av metall skänkt av A 9 till Eda församling i samband med beredskapens
upphörande 1945. Minnesplattan är sannolikt uppsatt 1945
Text:  KUNGL. BERGSLAGENS ARTILLERIREGEMENTE NEUTRALITETSVAKT 1945
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten