Registerkort Nr S38

1940–45 Minnessten över vårdannex till etappsjukhus

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Forshaga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Hällekils Gård 2,9 km söder Olsätter, Hällekil, 10 km norr Deje
GPS-angivelse:                        59°42’20.70″N 13°29’47.88″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                       2020

Historia
Under beredskapstiden fanns flera etappgrupper framgrupperade, antal beroende på styrkefördelning och beredskapsläge, för att understödja Arméfördelningarna som fanns grupperade i Värmland som försvar vid ett förväntat tyskt anfall från Norge. I trakten av Deje fanns ett fast etappsjukhus grupperat under större delen av beredskapstiden. Etappsjukhuset var i första hand till för att ta hand om stridsskadade soldater, men svarade också för kvalificerad sjukvård vid alvarliga sjukdomar och olyckor.
Sjukhuset hade 400 vårdplatser och utnyttjade skolor, missionshus och andra lämpliga lokaler för sina olika vårdannex. Hällekils Gård som varit ålderdomshem, vårdinrättning med olika inriktningar sedan 1897, var självfallet lämpligt att utnyttja som vårdannex för etappsjukhuset. Vårdannexet var bemannat med en läkare, två sjuksköterskor och några sjukvårdssoldater enligt uppgift.
Bland de intagna soldaterna fanns vid något tillfälle en stenhuggare, han utförde minnesstenens bildutförande som skulle minna om den goda maten och omvårdnaden som de intagna soldaterna fick.

 Ägare
Namn:                                        Lars Lagefjäll och Tomas Pettersson
Adress:                                       Hällekils Gård 17, 669 92 Deje
Tfnnr:                                         0704/58 82 35
Mail-adress                               info@hallekilsgard.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen är skulpterad med en bild av en soldat som äter från ett fat med en sked
Text: Saknas
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten