Registerkort Nr S36

1940-45 Minnessten över 22. gränsförsvarskomp 3,5 km NV Lekvattnet

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid bron i Vittjärn, 4,5 km NV ut längs väg E 16 mot Norge från Lekvattnet
GPS – angivelse:                   60°12’29.34″N 12°36’32.94″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-21

Historia
I Värmland fanns sex gränsförsvarsbataljoner tillhörande landstormsregemente
L 2 (1. – 6.) för försvar av gränsen mot Norge. Från 1942 blev landstormsförbanden lokalförsvarsförband. 22. Gfkomp tillhörande IV. Gfbat, försvarade bl a skans 168 Vittjärn

 Ägare
Namn:                                        Fredrik Skanse Skog
Adress:                                       Vitsandsvägen 78, 685 34 Torsby
Telefon:

Vårdare
Namn:                                        Lekvattnets Hembygdsförening
Adress:                                       Lekvattnet Karmenkynna, 685 91 Torsby.
Telefon:                                      0560-501 76
Mail-adress:                             hembygdsforeningen@lekvattnet.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1945
Text: I TACKSAMHET TILL DENNA BYGD OCH FÖR BIBEHÅLLEN FRED OFREDSÅREN 1940 – 45 RESTES DENNA STEN AV 22. GRÄNSFÖRSVARSKOMPANIET
KOMP VAR FÖRELAGT ATT UNDER BEFÄL AV KPT SVEN G EKMAN TILL SISTE MAN FÖRSVARA DENNA SKANS MOT INKRÄKTARE
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten