Registerkort Nr S34

1940-44 Minnessten över 7.batteriet vid A 25 under beredskapsårens grupperingsplatser Ö Torsby

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   5,1 km ONO Fryksände kyrka. Nedre Badasjöns SV strand, 50 m s gården Lindan
GPS-angivelse:                     60° 8’55.92″N 13° 6’24.60″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2020

Historia
Under beredskapsåren 1940 – 44, hade A 25 (artilleriregementet) sina fasta grupperingsplatser öster Torsby för understöd av Värmlands mest utbyggda försvarsställning för tre bataljoner. Totalt fanns 28 olika fasta batteriplatser (inkl. växel- och alternativa platser) inom området.
7. Batteriet tillhörde III divisionen i A 25. Regementet var anspannsdraget med totalt tre divisioner, vardera med tre batterier. Varje batteri utrustat med fyra 10,5 cm haubits m/40.
Fältregementet A 25 uppsattes av mobiliseringsmyndigheterna A 4, A 2, A 3 och A 1. Totalt bestod A 25 av 2.203 man och med 36 haubits m/40

 Ägare
Namn:                                       Gården Lindan ägare. Vidar och Anne Messenlien
Adress:                                      Rin 104, 685 92 Torsby
Tfnnr:                                        047 916 78 551
Mail-adress                              vidarme57@gmail.com

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket är utfört av stenhuggare från Bohuslän som ingick i 7. Batteriet
Text under artilleriets symbol samt tre kronor. BEREDSKAPEN 1940 – 1944. VI VILJA VÄRNA VÅRT VÄRMLAND. 7 BATT   A 25
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten