Registerkort Nr S32

1943 Minnessten över 12.vägkompaniet vid Forsnor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kil

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Vägskälet i Forsnor, 3 km SV vägskälet  Skäldebråten, 12 km VNV Kils järnvägsstation
GPS-angivelse:                        59°30’37.08″N 13° 4’51.42″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2020

Historia
12.vägkompaniet tillhörde förbanden under Karlstads försvarsområde (L 2 t o m 1942 därefter lokalförsvarsförband) under beredskapsåren. Vid vissa tillfällen var 12.vägkompaniet underställt olika Arméfördelningar som hade uppgifter i Värmland. Av t ex 1. Armékårens plan H 925: 1942, var 12.vägkompaniet underställt XVI Arméfördelningen i grundplanen och IV Arméfördelningen i den defensiva planen 1942.
Vägkompaniets uppgifter var att bygga, underhålla och reparera väg inom försvarsområdet/fördelningsområdet.
Enligt ortsbefolkningen fanns en mindre del officerare och soldater förlagda i anslutning till nuvarande minnesstenen under beredskapsåren, sannolikt kompanistaben

 Ägare
Namn:                                       Mats Pedersén
Adress:                                      Mosserud Kolserud 1. 665 93 Kil
Tfnnr:                                        070/543 47 61
Mail-adress                              mats.tappasen@telia.com

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Platsen för minnesmärket är sannolikt vald då kompaniets utrustning och materiel troligtvis var förrådsställd på platsen i Forsnor
Text under Fortifikationskårens eller ingenjörtruppernas emblem: 12. VÄGKOMPANIET 1943
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten