Registerkort Nr S31

1942 Minnessten över soldaterna Andersson och Larm i Töcksfors

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vägskälet E 18/Hån, VNV 150 m.
GPS – angivelse:                    59°29’47.13″N 11°46’41.79″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-22

Historia
Minne över två bortgångna soldater ur 12. komp I 12 som 1942 omkom i två olika olyckor, oberoende av varandra. (Drunkning och handgranatsolycka).

 Ägare
Namn:                                         Marcus Danielsson och Maj-Lis Marsell Patriksson
Adress:                                        Hån Rabben, 670 10 Töcksfors
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Fornminnesföreningen Nordmarkstugan.
Adress:                                       Bäckheden, Svensbyn, 670 10 Töcksfors
Telefon:                                      0705/16 76 58
Mail-adress:                             Perleo.nilsson@swipnet.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: ANDERSSON 1225-12-42, LARM 1591-12-42
12 KOMP I 12 RESTE VÅRDEN ÖVER BORTGÅNGNA KAMRATERNA ÅR 1944
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten