Registerkort Nr S30

1942 Minnesplatta på stenröse över 33.lvkanto på ön Garpen

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Hammarön

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På ön Garpens SV del, 1,5 km VSV Skoghalls kyrka. Platsen är i anslutning till befintligt markvärn för en 40 mm luftvärnskanon m/36. Båttransport krävs.
GPS-angivelse:                      59°18’47.19″N 13°26’25.51″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerat. Angivna uppgifter är inhämtade från RAÄ och Värmlands Museum

Historia
En pjäs ur 33. luftvärnsautomatkanontroppen L 15 var 1942 grupperad på ön tillsammans med ytterligare en pjäs som fanns på en takställning vid den elektrokemiska fabriken på fastlandet. Driftvärnet hade ytterligare en 40 mm pjäs inne på fabriksområdet i ett lvbetongtorn. Uppgiften var att skydda de viktiga fabrikerna i Skoghall samt hamnen mot tyskt flyg.

Ägare
Namn:                                        Stora Enso Skoghall AB,.
Adress:                                       Bruksgatan, 663 30 Skoghall
Tfnnr:                                         010- 465 00 00
Mail-adress                              storaenso.com

Vårdare
Namn:                                        Ägare (oklart)

Övrigt
Minnesmärket består av ett byggt stenröse med en ingjuten minnesplatta av sten (0,8 x 0,7 m), Det är sannolikt skapat och uppsatt 1942 av troppens personal.
Denna tropp flyttade senare till Åmotfors och ersattes av 32. lvakantroppen.
Text ovanför ett luftvärnsemblem:  1942
Text under luftvärnsemblemet: 33:DJE LVAKANTR/L 15
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten