Registerkort Nr S28

1940 Minnessten från beredskapstiden över I 14 vid Morast (Charlottenberg)

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Charlottenberg, 100 m NV gamla bron över Vrångsälven, väster väg Källgatan/Fältgatan
GPS-angivelse:                      59°52’58.48″N 12°16’55.99″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2020

Historia
Okänd förutom vad som står på stenen. Förmodligen uppsatt 1940 av I 14 förband (omgång 2)

Ägare
Namn:                                       Barbro Hager
Adress:                                      Herrgården 1, 673 92 Charlottenberg
Tfnnr:                                        073-326 01 90

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit
Text: SVENSKA SOLDATER I FÄLT FÖR VÅR FRIHET I 14
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten