Registerkort Nr S27

Minnessten över 1.gränsförsvarsbataljon 1940-45 i Töcksfors

Län                                            Värmland

Kommun                                 Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Töcksfors Gränshotell. Södra husgaveln, en stig in i skogen söderut, 60 m
GPS-angivelse:                    59°30’19.68″N 11°50’51.84″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-07

Historia
Värmlands Regementets landstormsregemente L 2, från 1942 lokalförsvarsförband, hade totalt sex gränsförsvarsbataljoner (1. – 6.). 1. Gfbat svarade för gränsförsvaret i söder, d v s Årjängsområdet.

 Ägare
Namn:                                        Töcksfors Gränshotell (norska ägare)
Adress:                                       Gränshotellet Victoria, Sveavägen 50, 670 10 TÖCKSFORS
Tfnnr:                                          0573-215 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stort behov av rengöring från lav och mossa. Sannolikt behövs                                                           även målning av texten då den i dag till stor del är oläslig

Vårdare
Namn:                                         Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit (natursten)
Text under tre kronor: 1 GFBAT L 2 VAKTADE OCH BEVAKADE ……… (oläsligt)
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten