Registerkort Nr S27

1940 Minnessten över minolycka då två soldater ur en ingavdelning dog NV Lekvattnet

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     6 m öster landsvägen mot Norge 8,3 km NV Lekvattnet, Långsjöns nordspets
GPS-angivelse:                      60°14’4.55″N 12°33’38.25″E
Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2020

Historia
Den 6 juni 1940 inträffade en svår olycka med dödlig utgång under mineringsarbete. En ingenjörsavdelning var förlagd till Rottnaberg vid Vittjärn under befäl av fänrik Larsson. Några soldater körde med häst och kärra lastad med en mina, spett, spade och några verktyg till landsvägen norr om Långsjön. Hästen spändes ifrån och man påbörjade avlastningen. Då råkade säkerhetsspärren till minan frigöras med påföljd att minan briserade. Två soldater dödades omedelbart. Kläderna på närstående soldater slets sönder så att de fick gå i trasiga uniformer då det var ont om nya persedlar.
Sjukvårdspersonalen vid Vittjärn, hörde smällen och befarade en olycka, varför de omedelbart ryckte ut till platsen. Tyskarna på andra sidan gränsen hörde också smällen och lär ha sagt: ”självmål”.
Fyra skadade soldater fick föras till Torsby lasarett. De två omkomna soldaterna var: Karl Roos, Södertälje och Helge Eriksson, Katrineholm.
Resterna från kärran placerades runt den minnessten som senare restes över de två döda på platsen.

 Ägare
Namn:                                        Fryksände Pastorat
Adress:                                       Kyrkogatan 21, Box 52, 685 22 Torsby
Tfnnr:                                         0560/200 59
Mail-adress                               fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Lekvattnets Hembygdsförening
Adress:                                       Karmenkynna Lekvattnet 685 91 TORSBY
Telefon:                                     0560 501 76
Mail-adress:                             hembygdsforeningen@lekvattnet.se

Övrigt
Minnesmärket restes ursprungligen av Lekvattnets Hembygdsförening som fortfarande känner ansvar för det.
Text: Ingen
Informationsskylt: Ja men saknar text

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten