Registerkort Nr S26

1940 Minnessten över 7.gränsförsvarskomp, II bat i Håvildsrud

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Bron över Jösseälven i Håvildsrud, 175 m SO ut, 6 m väster om vägen.
GPS – angivelse:                   59°59’47.34″N 12°23’9.24″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-14

Historia
I Värmland fanns totalt sex gränsförsvarsbataljoner (1. – 6.) tillhörande landstormsregementet
L 2 (från 1942 lokalförsvarsförband) för försvaret av gränsen mot Norge. 2. gfbat hade ansvaret för Eda-området och 7. gfkomp i Håvilsrud svarade bl a för försvaret av skans    157 c Håvilsrud

 Ägare
Namn:                                        Nils Göte Harry Öster, Håvilsrud 1:163
Adress:                                       Håvilsrud  Lyckebo, 673 91 Charlottenberg.
Tfnnr:                                          070-241 30 51

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärke av granit på fyrkantshuggen sockel rest år 1940
Text: 7 GKOMP II L 2 VAKTADE GRÄNSEN 1940
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten