Registerkort Nr S25

1940 Minnessten över 3.kompaniet ur Värmlands regemente Hån, Töcksfors  

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Mellan väg 619 och missionshuset i Hån.
GPS – angivelse:                  N59°30’17.07″ E11°47’18.47″

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-22

Historia
Löjtnant Gösta Nordanskog, chef över 3. Kompaniet Värmlands Regemente I 2, hade det första linjeförbandet från Värmlands Regemente som anlände till gränsen mot Norge, söndagen den 14 april 1940 kl 0700. Synen som mötte kompaniet var ett 1000-tal norrmän, 100-talet bilar och några ambulanser i Årjäng som stoppats av landstormssoldater ur L 2 och som nu internerades på travbanan. Mellan broarna i Töcksfors låg långa travar av vapen, ammunition och allehanda norsk utrustning.
Några timmar före 3. Kompaniets ankomst hade 9. Pansarbilskvadronen från Skövde, under majoren Gyllengahm, anlänt till gränsen. Tillsammans började nu förberedelserna för ett svenskt försvar av gränsen att ta form.

 Ägare
Namn:                                        Gubbero PF AB (fastigheten Nedre Hån 1:82)
Adress:                                       Box 206, 432 24 Mölnlycke
Tfnnr:                                          070-317 05 20
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ev. Fornminnesföreningen Nordmarkstugan, Bäckheden Svenskbyn
Adress:                                       670 10 Töcksfors.
Telefon:                                     070-16 76 58
Mail-adress:                             perleo.nilsson@swipnet.se

Övrigt
Minnesstenen är en naturlig sten med en fastsatt bronsplatta uppsatt 1991
Text under Värmlandsörnen: 3. KOMP I 2 1940 -NORDANSKOG- BEVAKADE GRÄNSEN VID HÅN TÖCKSMARK APRIL – AUG 1940
UPPSATT 1991 VÄRMLANDS REGEMENTE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten