Registerkort Nr S24

1940 Minnessten över 91.luftbevakningskomp vid Borgberget, Blomskog

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Omedelbart söder om vägskälet som leder in till  Borgåsberget med”Borgåsgubben” i Blomskog. 3,9 km ONO Blomskogs kyrka.
GPS-angivelse:                    59°17’27.00″N 12° 5’20.40″E
Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-22

Historia
Fr o m 1943-10-01 fanns tre luftbevakningskompanier (90. – 92.) i Värmland.
91. Luftbevakningskompaniet svarade för Arvika-området där även Årjäng ingick med 13 luftbevakningsstationer (ls). Alla luftbevakningsstationer i Värmland (36), rapporterade in till luftbevakningscentralen i Karlstad (Kvarnberget).
Sannolikt var luftbevakningsorganisationen 1940 till delar den samma som efter 1943-10-01

Ägare
Namn:                                          Per Sigvard Aronsson eller Erik Mathias Byttner
Adress:                                        Källtegen Bäcken, 672 92 Årjäng/ Storgatan 25, 672 31 Årjäng
Fastighet:                                  Källtegen 1:62 trsp Källtegen 1:26
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärket inhugget i ett större klippblock. Beredskapssoldaten hytter med sin knutna näve mot de krigets rovfåglar som kan hota familjelyckan, vilket ger ett starkt intryck av de stämningar som härskade inom gränsbevakningen under ofredsåren.
Text:  LS 59124 C. 91.BEVKOMP OFREDSÅRET 1940
På ena sidan av stenblocket namnet: IVAR NORDMAN
På andra sidan är namnet oläsbart
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten