Registerkort Nr S23

1925 Två minnesstenar från byggnationen av Skivedsbron, Forshaga Skived

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Forshaga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Forshaga – Skived. Södra Klarälvsstranden, 200 m VSV om södra brofästet till gamla järnvägsbron.
GPS – angivelse:                  59°31’15.12″N 13°28’53.52″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-08

Historia
Enda förbindelsesättet över Klarälven mellan Skived och Forshaga var tidigare med färja. 1904 byggdes en järnvägsbro. Efter initiativ av prosten A Rune, ordförande i vägstyrelsen, byggde så Kungliga Fortifikationen en bro över älven 1925

 Ägare
Namn:                                        Nils Magnus Nilsson
Adress:                                       Lövgatan 14, 667 39 FORSHAGA
Tfnnr:                                          0705/87 29 25
Mail-adress                              nils.magnus@eskatt.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit invigt den 23 augusti 1925 av landshövdingen i Värmland. Minnesstenarna står på den privata fastighetens gräsmatta.
Text sten 1 under Fortifikationens emblem: KUNGL. FORTIFIKATIONEN BYGGDE BRON 1925
Text sten 2: VÄGSTYRELSENS ORDF. PROSTEN A RUNE FÖRSLAGSSTÄLLARE OCH NITISK FRÄMJARE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten