Registerkort Nr S21

1913 Minnessten över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Trossnäs, 14 km väster Karlstad.
GPS-angivelse:                    59°25’37.92″N  13°14’32.76″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Värmlands regemente konstaterade att Varpnäs Mo (1817 – 1832) fungerade alldeles utmärkt som lägerplats under regniga mötesdagar. Då det var torra somrar så ”vadade man upp till fotknölarna i sanden” samtidigt som det var långt till vatten. Man beslutade sig därför att arrendera marken vid Trossnäs (2,5 km väster ut) fr o m oktober 1831 av Trossnäs gård. Fr o m 1832 började därför Värmlands Fältjägare och från 1834 Värmlands Regemente att öva på Trossnäs.
Värmlands Fältjägare utnyttjade fältets norra del och kallades ”de gröne” efter uniformens utseende och Värmlands Regemente använde den södra delen och kallades på motsvarande sätt ”de blåe”.
Under åren 1836 – 38 uppförde ägaren av Trossnäs vissa byggnader som uthyrdes till kronan (bl a fyra tältformade kaserner i timmer) samtidigt som vissa byggnader (sjukhus, förrådsbyggnad och en trossbod) flyttades från Varpnäs Mo till Trossnäs.
I maj 1859 inköptes Trossnäs fält av kronan och ytterligare mark inköptes 1885. Fr o m 1860 började kronan att uppföra ett stort antal byggnader på området både till Värmlands Fältjägare och till Värmlands Regemente. Som mest fanns 99 byggnader inom området.
1902 omorganiseras fältjägarna (I 26) och flyttar till Vaxholms fästning tillsammans med en bataljon ur Hallands Regemente.
1913 i januari flyttar Värmlands Regemente I 22 in till Karlstad.
1914-15 påbörjas flytten av fem byggnader från Trossnäs till Karlstad. Fyra av dessa finns fortfarande bevarade, bl a två byggnader samordnade med dagens Brigadmuseum. Övriga byggnader på Trossnäs rivs eller säljs. Kvar idag finns endast fem byggnader från denna tid (sjukhuset, gevärsförrådet, kokhuset, en förläggningsbarack och ett förråd från Varpnästiden).
2012 säljer staten tillbaka marken till Trossnäs gård.

 Ägare
Namn:                                        Hans-Ove Jensen
Adress:                                      Trossnäs gård, 660 52 Edsvalla
Tfnnr:                                         070-222 1032
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Nors Hembygdsförening
Adress:                                       c/o Larsson, Tjärdalsvägen 10, 664 93 EDSVALLA
Telefon:                                      070-62 10 760
Mail-adress:                             sagl@telia.com

Övrigt
Minnesmärket av granit står på platsen för den gamla chefspaviljongen, invigd 6 augusti 1921 av landshövding Unger och f d regementschefen överste Nordensvan.
Stenen är huggen i Hunnebostrand
Text under en Värmlandsörn:  KONGL WERMLANDS REGEMENTES MÖTESPLATS 1832 – 1913
VÄRMLÄNNINGAR RESTE STENEN 1921
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten