Registerkort Nr S20

1913 Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad 

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På kasernhöjden framför f d I 2  kanslihus
GPS-angivelse:                     59°23’11.64″N 13°29’18.24″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-17

Historia
Regementet härstammar ursprungligen från fänikor som från mitten av 1500-talet sattes upp i Värmland och Dalsland, bland annat Långe Bengts fänika från 1551. År 1626 bildades Närke-Värmlands regemente som var roterat med sju kompanier i Värmland och tre i Närke. År 1812 delades regementet upp i Närkes regemente och Värmlands regemente, som var roterat med åtta kompanier i Värmland.
Texten på minnesstenen beskriver regementet krigshistoria över tiden

 Ägare
Namn:                                       Kasernhöjdens Fastighets AB
Adress:                                      Kasernhöjden 20, 653 39 Karlstad
Tfnnr:                                        054-21 70 75
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen erhölls vid sprängnings- och planeringsarbeten för matsalsbyggnaden. Invigning skedde vid regementsmötet 1913 av f d regementschefen generalen Carl Otto Nordensvan (chef 1900 – 1911)
Text:  WÄRMLÄNDSKE KRIGSMÄN HAFVA STÄDSE VÄRNAT HEMBYGDEN OCH FÖR FÄDERNESLANDET SEGERRIKT KÄMPAT VID BREITENFELD 1631, WÜRZBURG 1631, WITTSTOCK 1636, LEIPZIG 1642, WARSCHAU 1656, FREDRIKSODDE 1657, TÅGET ÖVER BÄLT 1658, LUND 1676, LANDSKRONA 1677, NARWA 1700, DÜNA 1701, KLISZOW 1702, THORN 1703, GEMÄUERTHOF 1705, FRAUSTADT 1706, MALATITZE 1708, GADEBUSCH 1712, ELGSÖ 1789, PARDAKOSKI 1790
Text på frånsidan: STENEN RESTES DÅ REGEMENTET LÄMNADE TROSSNÄS FÄLT OCH INFLYTTADE HIT 1913.
REGEMENTET FLYTTADE TILL KRISTINEHAMN 30 JUNI 1994
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten