Registerkort Nr S16

1816 Minnessten över Värmlands regementes övningsplats i Kristinehamn

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Fältvägen 53, Mon. 1 km söder Kristinehamns sjukhus
GPS-angivelse:                    59°17’51.83″N 14° 6’11.44″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-11-19

Historia
De äldsta övningsplatserna i Värmland är Kristinehamn och Sunne. Efter sammanslagningen av Nerike och Värmlands Regementen 1634 (de båda regementena var i princip utplånade i kolera efter freden 1629 i Altmark (Polen) och klarade inte av att sätta upp var sitt nytt regemente). Gemensamma övningar påbörjades i Kristinehamn 1773 och pågick till regementenas delning 1812. Värmlands Regemente fortsatte dock att öva på fältet fram till 1816, varefter övningsplatsen flyttades till Varpnäs Mo, 17 km väster om Karlstad.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns Kommun
Adress:                                       I. Kommunledningsförvaltningen, 681 84 Kristinehamn
Tfnnr:                                          0550-880 00 vx
Mail-adress                              kommunen@kristinehamn.se

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                      010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesstenens framsida är minnesmärke S 01 och baksidan är S 02.
Minneskanonen S 06 inne på A 9 gamla regementsområde, sattes ursprungligen upp på denna plats för att senare flyttas till nuvarande platsen.
Text:  NERIKE – WERMLANDS REGEMENTES ÖVNINGSPLATS 1684 – 1816
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten