Registerkort Nr S14

1809 Minnessten över överste G Adlersparre på Sofielunds gård 2 km NNV Åmotsfors

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sofielunds gård, km NNV Åmotfors järnvägsstation. Stenen står på den privata fastighetens gräsmatta.
GPS – angivelse:                   59°47’14.28″N 12°21’19.74″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-09-25

Historia
Majoren Georg Adlersparre, född 1760 på kaptensbostället Hovenmo i Myssjön, söder om Storsjön i Jämtland, kommer i början av juni 1808 som överadjutant till dåvarande chefen för Västra Armén, generalen Gustaf Mauritz Armfeldt. Han utmärker sig snart i striderna med Danmark – Norge och blir befordrad till överstelöjtnant.
Han tar gården Sofielund (byggt 1800 – 01) som sitt högkvarter tillsammans med sina adjutanter August Anckarsvärd och baron Rudbäck. Adlersparre som åtnjuter stort förtroende bland officerare och manskap har redan tidigare öppet visat sitt missnöje med kung Gustaf IV Adolf.
När julen 1808 kommer och han efter en promenad i Sofielunds grannskap återkommer till gården, finner han två osignerade brev skrivna med förvrängd handstil på sitt skrivbord, där han uppmanas att ställa sig i spetsen för ett uppror mot kungen. Efter ett par timmars betänketid beslutar han sig för att anamma budskapet.
Efter snabba, omfattande och hemliga överläggningar med ett stort antal pålitliga förbandschefer och konspiratörer i landet, bl a C J Adlercreutz, A F Sköldebrand, J Cederström, H Hjärta, C Klingspor och många fler, påbörjar han marschen mot Stockholm vilket kräver en omfattande logistikorganisation.
Natten till den 7 mars 1809 inleds kuppen med att Värmlands Fältjägare med 400 man och ett batteri ur Göta Artilleriregemente intar Karlstad. Regementschefen över Närke – Värmlands Regemente, överste Leijonstedt, landshövding von Rosen och andra högre ämbetsmän sätts i husarrest, då de svurit trohetseden till kungen och inte ansågs pålitliga.
9 mars 1809 påbörjar 1.850 man ur Västra Armén marschen mot Stockholm. När de kommer fram den 23 mars är styrkan uppe i 3.400 man. Under vägen sätts bl a landshövdingarna i Örebro och Västerås i husarrest.
Redan den 14 mars då Adlersparre befinner sig i Örebro, nås han av informationen om att generalen Adlercreutz med sina sex sammansvurna redan arresterat kungen i syfte att förhindra att han flyr till fältmarskalken J C Toll vid Sydarmén, medförande rikets hela kassa. Sannolikt förhindrade denna åtgärd även ett inbördeskrig i Sverige

 Ägare
Namn:                                        Eda kommun
Adress:                                       Torget 1, Charlottenberg
Tfnnr:                                          0571-28 100
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Bror Gunnar Ohlsson ??
Adress:                                       Södra By, Sofielund. 670 40 Åmotsfors
Telefon:                                      0571-300 46
Mail-adress:                             kommun@edfa.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 8 juli 1906 vid Sofielunds gård. Det invigdes av överste Nordensvan, chef för Värmlands Regemente efter att landshövding Dyrssen ”hastigt fått förhinder”. Traktens folk hade samlat ihop pengar till monumentet och ca 3.000 åhörare fanns närvarande vid invigningen. Stenblocket hade huggits ut ur berget på andra sidan Bysjön, 125 man hade dragit stenen över isen till platsen. Ett antal fyrkantshuggna stenar förenade med en järnkätting omger stenen
Medaljongen av Adlersparre har gjorts av skulptören Bror Sahlström
Text: GEORG ADLERSPARRE PLANLADE HÄR VID SOFIELUND FÄDERNESLANDETS RÄDDNING ÅR 1809
VÄRMLÄNDSKE MÄN RESTE STENEN ÅR 1906
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten