Registerkort Nr S11

1808 Krigskyrkogård vid Boda i Järnskog, den s k ”Dalagraven”

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Järnskog, Boda, nära väg 177 och g:a järnvägen Arvika – Årjäng, 2,5 km NO g:a Koppoms järnvägsstation
GPS-angivelse:                       59°43’24.48″N 12°11’6.12″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-28

Historia
Krigskyrkogården omfattar två stenar. De begravda kommer från Dalregementet och graven kallas därför för ”Dalagraven”. Dalregementet skötte tidigare om gravplatsen fram till att Dalregementet lades ned. Boken Eda skansar sida 187 av Börje Furtenbach, anger att här vilar ett 30-tal dalkarlar från Dalregementets livbataljon, att jämföra med vad som står på stenen!  Det är dock möjligt att andra soldater än Dalregementes soldater också här är begravda.
Den vanligaste dödsorsaken för soldater under denna tid var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, difteri, kolera, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhålladen.

 Ägare
Namn:                                        Järnskogs Hembygdsförening och Boda hemman
Adress:                                        c/o Trude Magnusson, Gunnerud 4, 670 43 Skillingsfors
Tfnnr:                                          0571-120 33
Mail-adress                              spinnhjulet@gmail.com

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärken av granit resta år 1878 och 1899
Graven flankeras av 4 + 4 kanoneldrör
Text stora stenen under ett kors: ÅT MINNET AF 100 KRIGSMÄN VID KONGL DALREGEMENTET SOM HÄR FUNNO DEN SISTA HVILAN 1808
DET VAR HÄR DEN SUCK DET GÖT
DET VAR HÄR SITT LIF DET SLÖT
DET FOLK, SOM VÅRA BÖRDOR BAR
LÅNG FÖRE VÅRA DAR
STENEN RESTES 1899
Text lilla stenen: KONGL DALREGEMENTETS BEGRAFNINGSPLATS UNDER FÄLTTÅGET ÅR 1808 REST 1878 AF O.O.S B
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten