Registerkort Nr S09

Platssten för skansen Adlersparre 1808, Eda skans

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     600 m SSV Eda skans (oländig terräng).
GPS – angivelse:                     59°48’54.12″N 12°18’57.48″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-09-30

Historia
15 februari 1658 tågade överstelöjtnant Obitz över Hugns is med norsk trupp och intog överraskande Eda skans från väster. Kommendanten överstelöjtnant Clas Flemming tillfångatogs sovande i sin säng! Den norska truppen lämnade dock skansen efter att ha bränt ett provianthus och förnaglat några kanoner. Anledningen var att de i kommendantens sovrum hittat ett brev från den svenska krigsledningen om att den erfarna fältmarskalken greve Douglas var på väg till skansen. Enligt Börje Furtenbach i boken om Eda skansar, var nog den verkliga anledningen att några erfarna soldater i skansen gjort ett motanfall mot norrmännen och drev ut dem.
Vid iståndsättande och utbyggnaden av Eda skans 1808, drog överstelöjtnant Georg Adlersparre slutsatserna av det tidigare tillkortakommande vid 1658 års strider att skansens svaghet var höjdsträckningarna väster om skansen och därmed risken för överraskande anfall. Han lät därför överstelöjtnant C E Wijnbladh vid fortifikationen bygga tre småskansar som ryggskydd på den skogbeklädda åsen.
Skansen Adlersparre fick namn efter Adlersparre själv och var inledningsvis avsedd att vara två olika skansar med blev senare sammanbyggda med varandra. Bemannades med 90 soldater, 2 + 3 kanoner och vardera ett envånings ”Casserthus” i timmer med tre rum

Ägare
Namn:                                        Privat mark- och skogsägare inom skansens område

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av mässing
Skansens ursprungliga minnesskylt på ett mindre betongfundament är sedan lång tid tillbaka vandaliserat. Minnesskylten i brons är upphittad av skogsvandrare i skansens närhet och inlämnad för förvaring vid Eda skansmuseum i Åmotfors.
Skylten ingår idag i Eda skansmuseums utställningar.
Text: SKANSEN ADLERSPARRE UPPFÖRD 1808
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten