Registerkort Nr S08

1808 Platssten för skansen Leijonstedt, Eda skans

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     600 m VSV Eda skans (oländig terräng).
GPS – angivelse:                     59°48’59.64″N 12°18’49.74″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-09-30

Historia
Den 15 februari 1658 tågade överstelöjtnant Obitz över Hugns is med norsk trupp och intog överraskande Eda skans från väster. Kommendanten överstelöjtnant Clas Flemming tillfångatogs sovande i sin säng! Den norska truppen lämnade dock skansen efter att ha bränt ett provianthus och förnaglat några kanoner. Anledningen var att de i kommendantens sovrum hittat ett brev från den svenska krigsledningen om att den erfarna fältmarskalken greve Douglas var på väg till skansen. Enligt Börje Furtenbach i boken om Eda skansar, var nog den verkliga anledningen att några erfarna soldater i skansen gjort ett motanfall mot norrmännen och drev ut dem.
Vid iståndsättande och utbyggnaden av Eda skans 1808, drog överstelöjtnant Georg Adlersparre slutsatserna av det tidigare tillkortakommande vid 1658 års strider att skansens svaghet var höjdsträckningarna väster om skansen och därmed risken för överraskande anfall. Han lät därför överstelöjtnant C E Wijnbladh vid fortifikationen bygga tre småskansar som ryggskydd på den skogbeklädda åsen.
Skansen Leijonstedt fick namn efter dåvarande regementschefen vid Värmlands Regemente och bemannades med 50 soldater, tre kanoner och ett envånings ”Casserthus” i timmer med tre rum.

 Ägare
Namn:                                        Privat mark- och skogsägare inom skansens område

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av mässing
Skansens ursprungliga minnesskylt på ett mindre betongfundament är sedan lång tid tillbaka vandaliserat. Minnesskylten i brons är upphittad av skogsvandrare i skansens närhet och inlämnad för förvaring vid Eda skansmuseum i Åmotfors.
Skylten ingår idag i Eda skansmuseums utställningar
Text: SKANSEN LEIJONSTEDT UPPFÖRD 1808
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten