Registerkort Nr S04

Minnessten över krigskyrkogård 1808-1809 på Djäknefältet i Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Djäknefältet, Tormestad, 500 m öster Karlstad Domkyrka.
GPS-angivelse:                       59°22’58.68″N 13°31’40.80″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-10-19

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet utskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Värmland sattes tre bataljoner lantvärnsmän upp, ett i Kristinehamn och två i Arvika-trakten, varefter de flesta senare utgick till Eda-området. Anledningen till att det står begravda lantvärnsmän på de flesta krigskyrkogårdarna är nog att de betraktades som ”bygdens män” även om många indelta soldater också är begravda på samma plats. Arméns Allmänna Sjukhus för Västra armén i Värmland under åren 1808—09, var inrymt i Karlstads rådhus och gamla gymnasiet. Under denna tid var 4.127 soldater intagna varav ca 25% dog, huvudsakligen i fältsjukan. Fältsjukan var en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc, den vanligaste sjukdomen under denna tid för soldater p g a osunda fältförhållanden. Bevarade sjukvårdshandlingar är noga förda vad avser intagna men inte om vilka soldater som dog eller inte. Sannolikt är omkring 1.000 soldater begravda på denna plats under åren 1808 – 09.

Ägare
Namn:                                       Karlstads kommun
Adress:                                      Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                         054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av fyrkantshuggen röd granit  krönt med en kanonkula.
Text:  HÄR JORDADES ÅR 1808 I KARLSTAD AVLIDNA LANTVÄRNSMÄN
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten