Registerkort Nr RU04

Minneskors över frivillige Thord Anders Bäck 1944 i Jandeba 

Land                                         Ryssland

Kommun (motsv)               Podporozhsky District

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       500 m NO Jandeba jvgstation, norr om floden Jandeba
GPS-angivelse:                           N60°50’30.57″ E33°59’43.62″ 

Inventerad
Namn:                                            Valery Vaskan
Datum:                                          2021

Historia
Svenska frivilligkompaniet eller Svirkompaniet, var under finska fortsättningskriget (1942– 1944) ett svenskt frivilligförband som till en början kämpade vid Svirfronten och sedermera deltog i våldsamma slaget vid Tali-Ihantala på Karelska näset 1944. Svenska frivilligkompaniets mannar hade högt anseende hos sina finländska vapenbröder, och fick idel lovord för sina insatser. Förbandet upplöstes på hösten 1944.
Svenska frivilligkompaniet bestod främst av manskap som hade valt att stanna kvar i Finland för fortsatt krigstjänst, sedan Svenska frivilligbataljonen hade upplösts på Hangöfronten. En del av kompaniets manskap var emellertid helt nyanlända frivilliga från Sverige. Kompaniet var underställt det svenskspråkiga finländska (finlandssvenska) infanteriregementet IR 13. Under sin existens tjänstgjorde totalt 404 man i kompaniet, dock inte samtidigt. I kompaniets tjänst stupade 41 man och 84 man sårades. I medeltal tjänstgjorde de i 9 månader, men nio man gjorde sin tjänst där under hela kriget.
Thord Anders Bäck föddes i Örebro den 29 oktober 1923. Militär utbildning fick Bäck vid anrika Livregementets husarer (K 3) där han senare tog anställning och påbörjade korpralskola. 1941 ingick han i Svenska Frivilligbataljonen vid Hangöfronten. Efter genomförd korpralskola vid K 3 begav sig Bäck i fäders spår åter i österled och anlände till Svenska frivilligkompaniet vid Jandeba på Svirfronten den 12 juni 1942 – denna gång som korpral. Bäck stred tillsammans med sina kamrater i Frivilligkompaniet till den 22 februari 1944, då mötte han soldatdöden framför stödjepunkt Omars postställe 21.

Ägare
Namn:                                       Okänd

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Okänd

Övrigt
Någon gång efter kriget, sannolikt efter murens fall och Sovjetunionens upplösning, företog de gamla krigarna Åke J Ek och Lennart Hansson en resa till Fjärrkarelen och Jandeba. Under resan reste de ett minneskors på den plats där deras vän Bäck stupade natten den 22 januari 1944. Korset stod hjälpligt kvar, men den metallplakett som en gång satt där (uppsatt av någon annan än Ek och Hansson) var sedan länge borta.
Valery Vaskan som bor i Podporozhye i Karelen besökte platsen för korset och under ett års tid arbetade han med göra något åt det gamla träkorset. Resultatet blev att originalkorset nu är omslutet av ett blågrönt epoxykors som är fäst i ett betongfundament så att det står kvar för alltid. För att bidra till kostnaderna har pengar samlats in i Sverige men för närvarande är kontakten med Valery Vaskan bruten.
Text THORD ANDERS BÄCK * 29.10.1921 † 22.2.1944. UNDER FINLANDSFRIVILLIGAS MÄRKE: STUPAD VID SVIRFRONTEN PÅ DENNA PLATS. VÄNNER RESTE KORSENV.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp