Registerkort Nr R33

Gravkvarter Göta Ingenjörkår på Södra kyrkogården i Karlsborg

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Södra kyrkogården
GPS-angivelse:                       N58°31’28.12″ E14°30’58.23″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-03

Historia
Regementet har sitt ursprung i Sappörbataljonen, som sattes upp mellan 1873 och 1878 i Stockholm och sedan överfördes till Karlsborgs fästning. Bataljonen var värvad fram till 1885 då den började tillföras beväringar. 1892 ändrade bataljonen sitt namn till Göta ingenjörbataljon och genom 1901 års härordning organiserades truppslaget till fyra stycken kårer. Svea ingenjörkår (Ing 1), Göta ingenjörkår (Ing 2) och Bodens ingenjörkår (Ing 4) samt Fälttelegrafkåren (Ing 3).
Enligt 1925 års försvarsbeslut organiserades Göta ingenjörkår i tre fältingenjörkompanier, ett krigsbrokompani samt ett tygkompani, därutöver ett fästningsingenjörkompani i Karlskrona. Från 1928 blev regementet förlagt till Eksjö i förutvarande Smålands husarregementes kaserner.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, Karlsborg
Adress:                                      Strandvägen 6, 546 32 Karlsborg
Tfnnr:                                         0505-174 50
Mail-adress                              anna.a.arne@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ing 2 kamratförening
Adress:                                       Box 1002, 575 28 Eksjö
Tfnnr:                                          070-650 03 33 (ordf)
Mail-adress:                              president@ing2k.se

 Övrigt
Kunglig Göta Ingenjörkår Soldatgrav, Karlsborg södra kyrkogården
Gravplats ID: 2945; Gravens yta 6,5 x 6,5 m; Innehavare Göta Ingenjörkår; Gravrätt från 1918-09-28
Text på framsidan under ingenjöremblemet: KUNGL GÖTA INGENJÖRKÅRS SOLDATGRAVAR. VILA I FRID KAMRATER
Text på vänstra sidan: FURIR ERIKSSON *19/1 1895 + 25/9 1918  OFFASP HANS GRAFSTRÖM *23/7 1899 + 6/10 1918  VPL 229 30/16 AXELSSON *5/5 1896 + 17/9 1918  VPL 67/17 KÖPSEN *16/11 1897 + 30/9 1918  VPL 129 07/17 SVENSSON *14/7 1897 + 31/10 1918  VOLONTÄR 8/6 FYR *27/7 1900 +5/2 1919
Text på baksidan: VÅRDEN RESTES 24/9 1922
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten