Registerkort Nr P23

1621 Minnesmärke över Lennart Torstensson i Forstena

 Län                                           Älvsborg

Kommun (motsv)             Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    300 m SO korsningen mellan vägarna 2005 och 2047
GPS-angivelse:                       N58°19’31.36″ E12°22’48.46″

Inventerad
Namn:                                        Otto von Krusenstierna
Datum:                                      2018-07-24

Historia
Lennart Torstenson, (skrev sitt namn Linnardt Torstenson), född 17 augusti1603Forstena, död 7 april 1651 i Stockholm, var en svensk greve och militär. Han blev överstelöjtnant 1628, överste 1630, general 1632, riksråd och fältmarskalk 1641. Dessutom blev han generalguvernör i Västergötland, Dalsland, Värmland och Halland och han anses vara en av sin samtids mest framgångsrika fältherrar.
Han utnämndes 1630 till överste för artilleriet, ett vapen för vilket Gustaf Adolfs och Torstensons tid bildar en ny epok. Artilleriets nya organisation var en bestämmande faktor vid Gustaf Adolfs segrar. Det var under Torstensons ledning och tillsyn de nya förändringarna skedde. I spetsen för artilleriet bidrog Torstenson också väsentligen till segrarna i slaget vid Breitenfeld (1631) och slaget vid Lech (1632) samt vid en mängd fästningars intagande. År 1632 utnämndes Torstenson till ”general av artilleriet”, men blev samma år strax därefter under striderna vid Alte Veste av fienden tillfångatagen och hölls till 1633 fången i ett fuktigt fängelse i Ingolstadt, där grunden lades till hans stora sjuklighet (reumatism) som plågade honom under återstoden av hans liv.
Den 31 augusti 1641 utnämndes han till fältmarskalk och generalguvernör i Pommern. Torstensons befälstid, 1641–45, var en framgångsrik tid i Sveriges krigshistoria..
Armén i Tyskland bestod till större delen av legosoldater. Han fick ofta problem med sina trupper, som på grund av utebliven sold hotade med myteri. Torstenson genomförde trots de miserabla förutsättningarna flera framgångsrika fälttåg. Fälttåget 1642 förde honom genom Brandenburg och Schlesien in i Mähren, där den ena fästningen föll efter den andra, främst bland dem Olmütz. För att inte av de kejserlige bli avskuren från återtåget gick han emellertid tillbaka till Sachsen och levererade den 23 oktober 1642 andra slaget vid Breitenfeld, där hela den fientliga hären blev så gott som uppriven. Sedan han därefter intagit Leipzig och låtit armén vila i vinterkvarter vid Elbe ryckte han på våren 1643 ånyo in i Mähren, undsatte garnisonen i Olmütz, men ilade helt oväntat på regeringens befallning mot Danmark. Torstensons armé hotades genom den kejserlige generalen Matthias Gallas ett ögonblick med att innestängas på jylländska halvön, som ockuperades av Torstenson, men den fientlige överbefälhavarens oskicklighet och Torstensons kloka anordningar räddade honom.
På eftersommaren 1644 tågade han åter till Tyskland, överföll och förstörde i spetsen för sitt rytteri det fientliga kavalleriet mellan Niemeck och Jüterbog samt stod i början av 1645 åter i ett kejserligt arvland, Böhmen. Segern i slaget vid Jankow den 24 februari 1645 (g.s.) öppnade för honom vägen till Wien. Trots att ena brohuvudet på Donaubryggan föll i hans händer, kunde han inte, hindrad av pest och andra vidriga omständigheter, framtränga längre, utan måste småningom draga sig till Mähren. Efter att ha dragit sig tillbaka till Sachsen lämnade han, då hans egen sjuklighet alltmer tog överhanden, slutligen armén (i december 1645) och återvände till Sverige senhösten 1646.

Ägare
Namn:                                        Stiftelsen Västergötlands museum.
Adress:                                      Box 253 532 23 Skara
Tfnnr:                                        0511-260 00
Mail-adress                              info@vgmuseum.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit över Torstenson vid Forstena gård i Vänersborgs kommun avtäcktes den 3 september 1903. Monumentet är placerat på en vikingatida gravhög. Vid invigningen av monumentet var 4 000 personer närvarande. Samtliga talare benämnde Torstenson som en hjälte som offrade sig för Sverige och den protestantiskaran.
Text: TILL MINNE AF VÄSTERGÖTLANDS STORE SON FÄLTMARSKALKEN GUVERNÖREN AV VÄSTERGÖTLAND, VERMLAND, DAL OCH HALLAND GREFVE LENNART TORSTENSSON FÖDD I FORSTENA I AUGUSTI 1603 DÖD I STOCKHOLM DEN 7 APRIL 1651
RESTES STENEN 1903 MED BEUNDRAN OCH TACKSAMHET AF VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH BEFOLKNING
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten