Registerkort Nr R24

2004 Minnesstaty över Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg

Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)               Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Gamla lägret
GPS-angivelse:                      58°32’6.61″N 14°31’39.27″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2017

Historia
Den 1 mars 1951 inleddes en försökskurs med befäl, och den 14 februari 1952 följdes den upp med en försökskurs för värnpliktiga. Initiativtagare till utbildningen var den dåvarande artillerikaptenen Nils-Ivar Carlborg. Efter försökskurserna antogs utbildningen från den 1 juli 1953 till arméns ordinarie utbildningsverksamhet. Den 1 november 1954 bildades Arméns fallskärmsjägarskola (FJS). Kåren var till en början administrativt och förvaltningsmässigt underställt chefen för Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1). När Karlsborgs luftvärnsregemente upplöstes och avvecklades 1961, kom underställdes Fallskärmsjägarskolan chefen Göta signalregemente (S 2).
Fallskärmsjägarskolan var fram till 1978 förlagd i ”Fallskärmsjägarlägret”, som fram till 1951 var förläggning ”Gamla lägret” vid Vätterstranden i Karlsborg. År 1978 flyttades verksamheten till slutvärnet i Karlsborgs fästning.
I samband med försvarsbeslutet 1982 kom Livregementets husarer (K 3) att omlokaliseras från Skövde garnison till Karlsborgs garnison. Denna förändring medförde att både Fallskärmsjägarskolan och Göta signalregemente underställdes chefen för Livregementets husarer.
Den 1 juli 1994 blev den formella beteckningen Fallskärmsjägarkåren, men förkortningen FJS levde kvar. Namnet ändrades därefter återigen till Fallskärmsjägarskolan och 2005 blev skolan en del av Försvarsmaktens specialförband (FM SF).
År 2007 delades skolan så att insatsdelen blev kvar i specialförbandssystemet samtidigt som utbildningskompaniet och fallskärmsavdelningen underställdes K 3. Fallskärmsjägarskolan lades ned 2009 och omorganiserades till 323. fallskärmsjägarkompaniet vid 32. Underrättelsebataljonen.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Vårdare
Namn:                                        Fallskärmsjägarklubben
Adress:                                       c/o Anders Kihl
Telefon:                                     076-837 14 13
Mail-adress:                             ak4fjs@gmail.com

Övrigt
Minnesstaty av brons på sockel av granit rest år 2004 av Fallskärmsjägarklubben. H250, b 110 (sockel) dj 130 (sockel)
Konstnär Bo Åke Adamsson, Tärna, Sala
Text över fallskärmsemblemet: FALLSKÄRMSJÄGARNA 50 ÅR
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten