Registerkort Nr R19

1984 Minnessten på Göta trängregementes f d kasern i Skövde

Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)               Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   100 m NO korsningen Mariestadsvägen-Högskolegatan
GPS-angivelse:                       N58°23’39.74″ E13°51’14.09″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Trängregementets ursprung är ”Konglig Göta Trängbataljon” som uppsattes 1 april 1891 på Marieberg i Stockholm. Bataljonen flyttade den 12 maj 1892 till Karlsborg.
År 1902 utvecklades bataljonen till kår.
Den 26 september 1905 flyttade Trängkåren till nybyggda kaserner på fastigheten Alfhem i Skövde. År 1949 utvecklades kåren till regemente och erhöll namnet Kunglig Göta Trängregemente.
År 1984 flyttade regementet till Heden och övertog Livhusarernas (K3) kasernområde och år 1994 bytte regementet åter namn till Göta Trängkår.
År 2000 utvecklades kåren åter till trängregemente och kallades Göta Trängregemente.
Regementet har tidigare haft viss verksamhet i Nora (T 2 N) under tiden 1947-1952 och under åren 1940-1947 i Karstorp, i norra delen av Skövde.
Trängregementet för traditionerna vidare och för T 2 fana vid högtidliga tillfällen.

 Ägare
Namn:                                        Skövde kommun
Adress:                                      Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
Tfnnr:                                        0500-49 80 00
Mail-adress                              skovdekommun@skovde.se

Vårdare
Namn:                                       Trängregementets kamratförening (Christet Rapp (ordf)
Adress:                                      Kasernvägen, 541 29 Skövde
Tfnnr:                                        0500-46 50 00
Mail-adress                             exp-trangr@mil.se

 Övrigt
Minnessten av grå granit på låg sockel rest 1984 av regementets personal
Text på framsidan: HÄR VAPENÖVADES KUNGL. GÖTA TRÄNGKÅR 1905 – 1949,KUNGL. GÖTA TRÄNGREG. 1949 – 1984
Text på baksidan: KUNGL. GÖTA TRÄNGREG. PERSONAL RESTE STENEN 1984
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten