Registerkort Nr R12

1955 Minnesmärke över haveri 1955 i Lillhult, Hjo kommun

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Hjo

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    1 km N Lillhult
GPS-angivelse:                       N58°21’17.81″ E14°16’27.40″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-05

Historia
Flyghaveri med Flygande tunnan Väster om Hjo den 29 november 1955
Under en övning i skjutning mot mål på Enebågs udde i Brevik krockade två A29 ”Tunnan” i höjd med Hultadammen väster om Hjo.
Ett plan flögs av fältflygare Crona och ett annat plan av löjtnant Norell. Norell blev försenad i starten på grund av byte av kamera. I höjd med Hjo görs en högersväng för att åter få en flygriktning mot Enebågs udde.
Norells plan träffade Cronas plan snett bakifrån så att vänster vinge har slagit i stjärtpartiet under höjdrodret och med nosringen slagit i vingspetsen.
Under sin fortsatta färd till nedslagsplatserna har det hittats 74 flygplans detaljer.
Båda flygplanen slog ner på mark tillhörig Prästgården i Grevbäck. Båda piloterna hade fallit ut ur planen innan de tog mark.
Planen krockade 10.07 på fredag förmiddag den 29 november 1955.
Många Hjobor blev vittnen till kollisionen och i haverirapporten förhördes följande vittnen. Hilding Bergqvist, Tage Wretman, Karl Rudolf Fredriksson, Arne Nevelius, Gösta Presson, Olof Ferm, August Karlsson.
(utdrag ur SFF hemsida)

Ägare
Namn:                                        Grevbäcks hembygdsförening
Adress:                                       c/o Lars Emilsson (sekr), Hembygdsgården, 544 91 Hjo
Tfnnr:
Mail-adress                              info@grevback.com

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnestavlan uppsatt 2016 av Grevbäcks hembygdsförening
Text: Se bilder
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten