Registerkort Nr P91

1951 Minnestavlor över Gustaf VI Adolfs besök vid Älvsborgs regemente i Borås

 Län                                              Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                 Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På vänstra sidan av ingången till f d kanslihuset
GPS-angivelse:                        N57°42’45.87″ E12°55’0.45″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-06-30

Historia
Under sin Eriksgata besökte Gustaf VI Adolf bl a Borås den 15 augusti 1951.

Ägare
Namn:                                       Kungsleden fastigheter
Adress                                       Box 11284, 404 26 Göteborg
Tfnnr:                                        031-755 56 00
E-post

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Tavla av sten och därunder tavla av brons med stora riksvapnet uppsatta 1951
Text stentavla:  MINNE AV H.M.KONUNGENS BESÖK 15. AUG 1951
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten