Registerkort Nr P18

2022 Veteranminnessten i Majorslunden, Borås

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    50 m SO korsningen Majorsgatan-Regementsgatan
GPS-angivelse:                       N57°42’43.46″ E12°55’15.74″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-06-30

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Borås stad
Adress                                       50180 BORÅS
Tfnnr:                                        033-357000
E-post                                        boras.stad@boras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen invigdes på Veterandagen den 29 maj 2022.
Text: Under tre kronor. HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten