Registerkort Nr P17

Minnesplatta över avlidna i tjänsten vid Älvsborgs regemente under 1900-talet, Borås

Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På högra sidan av ingången till f d kanslihuset
GPS-angivelse:                      N57°42’45.87″ E12°55’0.45″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2022-06-30

Ägare
Namn:                                        Kungsleden fastigheter
Adress                                        Box 11284, 404 26 Göteborg
Tfnnr:                                         031-755 56 00
E-post

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: Under regementets vapen: DE GÅVO SINA LIV FÖR FOSTERLANDET
MASKINIST G PETTERSSON 1924, VPL K G V LINDAHL 1942, VPL S A JOHANSSON 1942, VPL F J A LÖVGREN 1943, FÄNRIK K O ERIKSSON 1951, VPL R A CHRYSANDER 1951, FÄNRIK  S J H DJURBERG 1952,, VPL S Å MARTINSSON 1956, FANJ H G FRANSSON 1957, MAJOR J BÖGVAD 1970, VO/SERGEANT P ELG 1986, FÄNRIK T PERSSON 1986
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten