Registerkort Nr P10

1914 Minnessten över Älvsborgs regementes lägerplats på Fristadhed i Fristad

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   350 m NV korsningen väg 42 och 183
GPS-angivelse:                      N57°49’36.85″ E13° 0’15.14″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-06-30

Historia
År 1797 samlades hela regementet vid mötesplatsen, det efter att det endast använts för bataljonsmöten åren 1745–1797. I oktober 1914 lämnade regementet Fristads hed för att flytta in i sitt nyuppförda kasernetablissemang i Borås. Mötesplatsen kom under somrarna åren 1915–1917 att användas för utbildning av reservofficerare. Även under beredskapsåren på 1940-talet användes kvarvarande delar för militära ändamål.
Större delen av heden förvandlades under 1960-talet och 1970-talet till ett industriområde. Kvarvarande byggnader i lägret används från 1923 av Fristads folkhögskola. I en av de före detta förrådsbyggnaderna ligger Fristads folkhögskolas museum, som skolan använder som undervisning för att få bilder av och kunskap kring samhällets historia

Ägare
Namn:                                       Fristads Folkhögskola
Adress                                       Folkhögskolevägen 7, 513 32 Fristad
Tfnnr:                                        033-236800
E-post                                       fristads.folkhogskola@vgregion.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes i samband med den slutliga avmarschen från Heden den 4 oktober 1914.
Stenen är av svart granit. Runt minnesstenen står elva stenar i svart granit förbundna med grova järnlänkar. Kapten Lars Wilhelm Kyhlberg författade inskriptionerna på stenen.
Text: Under Elfsborgs regementes vapen: KUNGL ELFSBORGS REGEMENTES ÖVNINGSPLATS FRISTAD HED 1745-1914. LEIPZIG 1642, HELSINGBORG 1710, GADEBUSCH 1712, NYA ELFSBORG 1719, NEUKALDEN 1752
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten